Στο 6,70% ανέρχεται το έμμεσο ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) επί του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικά Καλώδια, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις 3 Ιουλίου 2013, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου, που κατέχει το ΤΧΣ, υπερέβη το 5%. 

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, ο αριθμός των μετοχών, που κατέχει έμμεσα το ΤΧΣ, ανέρχεται σε 1.980.802, που αντιστοιχούν σε ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 6,70% της Ελληνικά Καλώδια, έναντι ποσοστού 4,86%, που κατείχε έμμεσα το ΤΧΣ, πριν την προαναφερθείσα αύξηση κεφαλαίου.