Στην υποβάθμιση της αξιολόγησης της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας σε «AA+» από «AAA» προχώρησε η Fitch Ratings.

Το outlook της αξιολόγησης είναι σταθερό. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την αξιολόγηση «F1+» της βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας.