Στην έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων με στόχο την άντληση 1,25 δισ. ευρώ θα προχωρήσει το ελληνικό δημόσιο αύριο Τρίτη, 16 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 19η Ιουλίου.

TAGS