Η Εθνική Τράπεζα αναδείχτηκε ως η καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα "Best Bank in Greece", στο πλαίσιο των βραβείων "Awards for Excellence 2013" που απονεμήθηκαν για 23η χρονιά, από το διεθνές, οικονομικό περιοδικό Euromoney. Η επίσημη τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στις 11 Ιουλίου 2013, όπου παρευρέθηκαν ανώτατα στελέχη από το χώρο των Τραπεζών και των εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το περιοδικό Euromoney αναγνωρίζει και επιλέγει, έπειτα από συγκέντρωση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων με τις επιδόσεις κάθε τράπεζας, εκείνες που διαθέτουν ηγετικό και δυναμικό προφίλ στις παγκόσμιες και τοπικές αγορές, όπου δραστηριοποιούνται και διακρίνονται από τους ανταγωνιστές τους.

Σύμφωνα με το περιοδικό Euromoney, η Εθνική Τράπεζα, μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης, με την πρόσφατη επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ενώ παράλληλα μείωσε σημαντικά τα λειτουργικά της κόστη και βελτίωσε τη ρευστότητά της και τη σχέση δανείων-καταθέσεων.

Με την πολύ τιμητική αυτή διεθνή διάκριση, αναγνωρίζονται, για μια ακόμη φορά, οι στρατηγικές επιλογές της Τράπεζας, με την ισχυροποίηση της θέσης της στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, έτσι ώστε να συνεχίσει να επιτελεί τον κομβικό και αναπτυξιακό της ρόλο στην ελληνική οικονομία, όπως αποδεδειγμένα τον έχει επιτελέσει, κατά τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής.