Μια από τις πιο παραγωγικές εστίες της χώρας και το τρίτο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ελλάδας, την Πάτρα, εδρεύει το Patras InnoHub που σήμερα, μετά από δυο χρόνια λειτουργίας έχει συμβάλλει καταλυτικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στη διατήρηση σημαντικού αριθμού ταλαντούχου επιστημονικού δυναμικού, που είτε προέρχεται από τα τοπικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, είτε έχει προσελκύσει η περιοχή, λόγω της άνθισης που παρουσιάζει η high-tech επιχειρηματικότητα.

Το Patras InnoHub είναι ένα υπερσύγχρονο κέντρο καινοτομίας που παρέχει πλήρως εξοπλισμένους γραφειακούς χώρους, επιχειρηματικές υποδομές και μια σειρά από υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης και επιτάχυνσης, κυρίως σε startups και early-stage επιχειρήσεις, αλλά και κέντρα έρευνας και ανάπτυξης διεθνών κολοσσών όπως η Samsung και η Citrix, δίνοντάς τους πρόσβαση στις αγορές και το ανθρώπινο ταλέντο της Δυτικής Ελλάδας. Το Patras InnoHub, προσφέρεται για δράσεις δικτύωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης, και αποτελεί ήδη σημείο συγκέντρωσης, διεπαφής και αμφίδρομης επικοινωνίας όλων των φορέων καινοτομίας στην Δυτική Ελλάδα, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω διασύνδεση της τοπικής δυναμικής με τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.

Ο Δρ. Jorge-A. Sanchez-P., Δ/ντης Στρατηγικής και Οικονομικών του Corallia και επικεφαλής για την ανάπτυξη της υποδομής αναφέρει: «Τα οφέλη από τη λειτουργία αυτής υποδομής είναι απτά: έχουν δημιουργηθεί ισχυρά δίκτυα μεταξύ των επιχειρήσεων και ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, έχει τονωθεί η επιχειρηματική και βιομηχανική δραστηριότητα με νέες εταιρείες να δημιουργούνται και να εδράζουν στην περιοχή, ενώ παράλληλα υπάρχει μετάβαση προς ένα μοντέλο παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθιστώντας τις εταιρείες ικανές να ανταγωνισθούν διεθνώς.»

Ο καθ. Βασίλειος Μακιός, Γενικός Διευθυντής του Corallia και ένας εκ των εμπνευστών συμπληρώνει: «Η Πάτρα είναι το δεύτερό μου σπίτι, αφού έζησα εδώ τη μισή μου ζωή ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και με συγκινεί πραγματικά που μετά από τόσα χρόνια, καταφέραμε με τους συνεργάτες μου από το Corallia και τη βοήθεια πολύτιμων συνεργατών από την Πολιτεία και την τοπική κοινωνία, να υλοποιήσουμε αυτό το σημαντικό έργο που ευελπιστούμε να συνεχίσει να αποτελεί ιδανικό τόπο εγκατάστασης και ανάπτυξης, τόσο για τις μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις όσο και για τα design centers διεθνών κολοσσών».

Σήμερα, η παρουσία του Patras InnoHub, έχει συμβάλλει μεταξύ άλλων στην αύξηση της επένδυσης σε έρευνα και τεχνολογία, στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στην ανακοπή της διαρροής νέων επιστημόνων που αποφοιτούν από τις δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς άλλες Περιφέρειες ή ακόμα και άλλες χώρες, και στην ενίσχυση της εφευρετικής δραστηριότητας της περιοχής της Ελλάδας, καθώς έχει συμβάλει και στην αύξηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Παπαηλιού, μέχρι πρότινος υπεύθυνος ανάπτυξης του Patras InnoHub και νυν mi-Cluster Manager: «Στα δύο χρόνια λειτουργίας του Patras InnoHub, στεγάζονται πλέον 9 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, έχουν γίνει πάνω από 300 επιχειρηματικές συναντήσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες και έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 50 νέες θέσεις εργασίας».

Αναφερόμενος στους μελλοντικούς στόχους, ο Δρ. Νίκος Βογιατζής, Δ/ντης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας ανέφερε σχετικά: «Για το επόμενο διάστημα, στόχος μας είναι να διευρύνουμε τη δραστηριότητα του Patras InnoHub και μέσα από στρατηγικές συμμαχίες να στηρίξουμε έμπρακτα όλες τις νέες επιχειρήσεις που ολοένα κάνουν την εμφάνισή τους στην περιοχή, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης, δικτύωσης και φιλοξενίας σε υπερσύγχρονους γραφειακούς χώρου».

Σχετικά με το Patras InnoHub

Το Patras InnoHub είναι ένα υπερσύγχρονο κτήριο, με πλήρως εξοπλισμένους γραφειακούς χώρους, που παρέχει υποδομές και υπηρεσίες κυρίως σε startups και early-stage επιχειρήσεις, αλλά και σημαντικές πολυεθνικές όπως η Samsung και η CitrixByteMobile, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις αγορές και το ανθρώπινο ταλέντο της Δυτικής Ελλάδας και όπου απολαμβάνουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις δράσεις δικτύωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης που πραγματοποιούνται, καθώς και της οικονομίας κλίμακας που επιτυγχάνεται.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του Patras InnoHub είναι αναμφισβήτητα η στρατηγικής σημασίας τοποθεσία της υποδομής, που γειτνιάζει με το πανεπιστήμιο Πατρών διευκολύνοντας τη συνεχή ροή λαμπρών και φιλόδοξων επιστημόνων, καθώς και η εγκατάσταση στην περιοχή καινοτόμων και διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Το έργο για την ανάπτυξη του Patras InnoHub, από τη φάση του σχεδιασμού μέχρι την υλοποίηση και την λειτουργία του ενορχηστρώθηκε από το Corallia, και αποτελεί το δεύτερο κέντρο καινοτομίας που ανέπτυξε και διαχειρίζεται, ακολουθώντας το επιτυχημένο παράδειγμα του Athens InnoCenter στην περιφέρεια Αττικής, το οποίο λειτουργεί από το 2007.


Σχετικά με το Corallia

Το Corallia Clusters Initiative -εν συντομία Corallia- είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters) με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξαγωγικός προσανατολισμός. Στα clusters που αναπτύσσει, το Corallia έχει ρόλο συντονιστή και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις στήριξης και προώθησης για το σύνολο των φορέων καινοτομίας του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών εργαστηρίων, των περιφερειακών και κεντρικών κυβερνητικών φορέων, των επιχειρηματικών αγγέλων και των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, των τραπεζών, των ΜΜΕ, των παρόχων υποδομών και υπηρεσιών και των αγοραστών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Σήμερα, το Corallia έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές) και το gi-Cluster (Τεχνολογίες Παιγνίων και Δημιουργικού Περιεχομένου). Επιπλέον, το Corallia διαχειρίζεται τη λειτουργία δύο κέντρων καινοτομίας για τον κλάδο της μικροηλεκτρονικής, το Athens InnoCenter (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική) και το Patras InnoHub (Καστρίτσι, Πάτρα, Δυτική Ελλάδα). Επίσης, το Corallia, υλοποιεί από το 2006 το πρόγραμμα επιτάχυνσης της νεανικής επιχειρηματικότητας ΥΕΑP! (Young Entrepreneurship Acceleration Programme). Οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί το Corallia συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς πόρους, και ιδιωτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC, Προγράμματος Πλαισίου για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα CIP, το πρόγραμμα Διεθνικής Συνεργασίας South East Europe Transnational Cooperation Programme, καθώς και δωρεών από ιδιωτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.