Στα 409.473.894 ευρώ ανήλθε συνολικά η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Τειρεσίας.

Ειδικότερα, στο εξάμηνο σφραγίστηκαν 28.095 ακάλυπτες επιταγές και 43.930 απλήρωτες συναλλαγματικές.

Σημειώνεται ότι η σημαντική υποχώρηση στα μεγέθη των ακάλυπτων επιταγών σε ετήσια βάση οφείλεται κυρίως στη γενικευμένη επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και στην έλλειψη εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, που αποτρέπει τη χρήση επιταγών.  

Για τον μήνα Ιούνιο, ο Τειρεσίας καταγράφει 3.301 ακάλυπτες επιταγές, μειωμένες κατά 20,05% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αξίας 34.679.412 ευρώ (-27,71%). Επίσης, καταγράφει 5.783 απλήρωτες συναλλαγματικές (-13,73%) αξίας 7.911.291 ευρώ (-10,28%).