Πώληση με υψηλό τίμημα, προτείνει για τον ΟΛΠ η Τρόικα σε ειδική έκθεση ενώ επίσης προτείνει ταυτόχρονα μεγάλες επενδύσεις και προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος σε ό,τι αφορά την ακτοπλοΐα. Την  έκθεση αυτή σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική έχει στα χέρια του το ΤΑΙΠΕΔ και   έχει ήδη αποστείλει στο πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Στην έκθεση, που απορρίπτει τη λύση των παραχωρήσεων επιμέρους δραστηριοτήτων, γίνεται αναλυτική παρουσίαση και των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, σε περίπτωση που αποφασίσει να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του ΟΛΠ. Προβλήματα όπως το ενδεχόμενο περιορισμένης ανταπόκρισης ή πιθανό εμπόδιο από την Ευρωπαϊκή Ενωση, λόγω του ότι για το λιμάνι ως φαβορί παρουσιάζεται εταιρεία από την Κίνα, και συγκεκριμένα η Cosco.

Για τους λόγους αυτούς, αντιπροτείνει, μάλιστα, και μια τρίτη, εναλλακτική λύση. Συγκεκριμένα, εφόσον το ΤΑΙΠΕΔ δεν αποκομίσει τα έσοδα που αναμένει, ώστε να καλυφθεί ένα μέρος από τη «μαύρη τρύπα» του ελληνικού χρέους, να μη γίνει καμία βιαστική ενέργεια και να αναμένει η χώρα να εκμεταλλευτεί τα λιμάνια σε μια καλύτερη περίοδο. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, «με τα σημερινά δεδομένα, η διάθεση πακέτου μετοχών εκπληρώνει σε μεγαλύτερο βαθμό τους στόχους του κράτους για την αποκρατικοποίηση του ΟΛΠ, εξυπηρετώντας τόσο τον άξονα εσόδων - απομείωσης του δημοσίου χρέους, ώστε  να καταστεί εφικτός ο στόχος του 120% του ΑΕΠ το 2020, όσο και το στοίχημα για ανάπτυξη με υλοποίηση επενδύσεων και, μέσω αυτών, δημιουργίας θέσεων εργασίας», ενώ προσθέτει: «Εν προκειμένω, βασικό παράγοντα επιλογής μεθόδου από το Δημόσιο αποτελεί η ύπαρξη δεδηλωμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος προς τη μία ή την άλλη διαδικασία, άλλως το εγχείρημα της αποκρατικοποίησης του ΟΛΠ δεν προβλέπεται να είναι επιτυχές, ανεξαρτήτως μεθόδου».
 
Το τίμημα

Στην έκθεση θεωρείται επιβεβλημένο να υπάρξει υπολογισμός του τιμήματος, με βάση εμπεριστατωμένες μελέτες. «Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να προσδιορισθεί με βάση αξιόπιστες μελέτες η ελάχιστη αξία πώλησης μετοχών. Το εύλογο τίμημα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την καθαρά παρούσα αξία, σήμερα, της Σύμβασης Παραχώρησης ΟΛΠ-ΣΕΠ (Cosco), συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του φιλικού διακανονισμού, πλέον της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, προσαρμοσμένα στην προς πώληση στρατηγική πλειοψηφία», σημειώνεται χαρακτηριστικά και τονίζεται: «Τέλος, θα πρέπει να γίνει μελέτη των αναγκαίων επενδύσεων που θα ζητηθούν από τους επενδυτές, τα κριτήρια αξιολόγησης αυτών και γενικότερα της σύνταξης του τεύχους των όρων της πώλησης. Η συγκεκριμένη μελέτη απαιτεί ικανούς και έμπειρους περί των λιμανιών τεχνοκράτες, όπως, τέλος, και η μελέτη των πιθανών επιπτώσεων απαιτεί έγκαιρα και προσεκτικά μέτρα αντιμετώπισης της πιθανής κρίσης».

TAGS