Στο 4,02%, αμετάβλητο, διαμορφώθηκε το επιτόκιο στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων. 

Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε το ποσό των 1,625 δισ. ευρώ, ενώ η έκδοση καλύφθηκε κατά 1,70 φορές.
 

TAGS