Αλλάζει από την 1η Αυγούστου το σύστημα είσπραξης των εσόδων που βεβαιώνονται από τους φορολογικούς ελέγχους, σύμφωνα με τροποποιήσεις του πολυνομοσχεδίου που έφερε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν στην ταχύτερη είσπραξη των εσόδων που βεβαιώνονται από τους φορολογικούς ελέγχους και προβλέπουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

- Στις περιπτώσεις μη προσφυγής ή εμπρόθεσμης προσφυγής για φόρο που έχει βεβαιωθεί από έλεγχο, ο φορολογούμενος θα καταβάλλει εφάπαξ το ποσό του φόρου ενώ με βάση το ισχύον καθεστώς ο φόρος καταβάλλονταν σε έξι μηνιαίες δόσεις

- Στην περίπτωση εμπρόθεσμης προσφυγής θα καταβάλλεται το 50% του φόρου

- Εάν υπάρχει δικαστικός συμβιβασμός για τη φορολογική διαφορά μεταξύ του δημοσίου και του φορολογούμενου, τα πρόστιμα θα περιορίζονται στο ένα τρίτο υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλεται το 20% του οφειλόμενου ποσού

- Οι διατάξεις αυτές προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ από 1 Αυγούστου.