Η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της Eurobank, εξέδωσε σήμερα το εικοστό πρώτο τεύχος της τριμηνιαίας της έκδοσης «Global Economic & Market Outlook». Σκοπός του είναι η ανάλυση της κατάστασης και των προοπτικών της διεθνούς οικονομίας και των αγορών. Συγγραφείς της μελέτης είναι οι Οικονομικοί Αναλυτές Όλγα Κοσμά, Μαρία Πρανδέκα και Βασίλης Ζάρκος.

A. Προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία

i) Επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης για την οικονομία των ΗΠΑ το δεύτερο εξάμηνο του 2013

Η ανοδική πορεία της αγοράς ακινήτων και η αύξηση του χρηματοοικονομικού πλούτου των νοικοκυριών αναμένεται να στηρίξει την ιδιωτική κατανάλωση κατά το δεύτερο ήμισυ του έτους. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα επιβραδυνθεί από 2,2% το 2012 στο 1,8% το 2013 κυρίως λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής.

ii) Αναιμική ανάκαμψη στην ευρωζώνη το δεύτερο εξάμηνο του 2013

Εκτιμούμε ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης θα αρχίσει να καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να είναι αναιμική λόγω της συνεχιζόμενης προ-κυκλικής δημοσιονομικής προσαρμογής και των συνθηκών πιστωτικής στενότητας.

iii) Οριακή αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των αναδυόμενων οικονομιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013

Η αναμενόμενη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας των αναπτυγμένων οικονομιών αναμένεται να οδηγήσει σε οριακή αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των αναδυόμενων οικονομιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Ο ρυθμός ανάπτυξης των αναδυόμενων οικονομιών αναμένεται να αυξηθεί οριακά από 4,9% το 2012 σε 5,0% το 2013 και 5,4% το 2014.

B. Κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία

i) Κίνδυνος πολιτικής αστάθειας στην Ευρωζώνη λόγω αυξανόμενης κοινωνικής δυσαρέσκειας

Η αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια σε συνδυασμό με εύθραυστα κυβερνητικά σχήματα αποτελούν σημαντικό κίνδυνο αποσταθεροποίησης της ευρωζώνης. Οι πολιτικοί πρέπει να προωθήσουν αποφασιστικά τις δομικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

ii) Λάθη στην πολιτική εξόδου της Fed μπορεί να προκαλέσουν αστάθεια στις παγκόσμιες χρηματαγορές

Οι παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές παρουσίασαν υψηλή μεταβλητότητα τους τελευταίους δύο μήνες, καθώς η Fed έστρεψε το ενδιαφέρον των επενδυτών στη σταδιακή απόσυρση των έκτακτων μέτρων επεκτατικής νομισματικής πολιτικής. Ένας κίνδυνος που απορρέει από την αλλαγή νομισματικής πολιτικής της Fed αφορά σε λάθη στην πολιτική εξόδου που θα επιφέρει αναντιστοιχία μεταξύ των προσδοκιών των επενδυτών και των προθέσεων της Fed με αποτέλεσμα μια απότομη αύξηση των αποδόσεων και της μεταβλητότητας των ομολόγων και δυσλειτουργία στις χρηματαγορές.

Iii) Ο φαύλος κύκλος μεταξύ τραπεζικών δυσχερειών και δημοσιονομικών προβλημάτων δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά

α) Η θεσμοθέτηση ενός κοινού Ευρωπαϊκού ταμείου εκκαθάρισης παραμένει μακρινός στόχος, ενώ η δημιουργία εθνικών ταμείων εκκαθάρισης προβλέπεται σε ορίζοντα δεκαετίας. Με την απουσία δημόσιων ταμείων για στήριξη της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, τα αποτελέσματα των ασκήσεων αντοχής του επόμενου έτους ενδεχομένως να δημιουργήσουν νέο κύμα χρηματοπιστωτικής αστάθειας.

β) Η συμμετοχή των μη εγγυημένων καταθέσεων στη διαδικασία εκκαθάρισης των τραπεζών ενδέχεται να ενισχύσει πιθανή αναζωπύρωση των χρηματοοικονομικών εντάσεων. Ύστερα από τα γεγονότα της Κύπρου και την επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών, μια νέα επιδείνωση στην ευρωπαϊκή κρίση πιθανότατα να πυροδοτήσει μαζική εκροή καταθέσεων από τις χώρες της περιφέρειας.

 

iv) Μια απότομη επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στους κύριους εμπορικούς της εταίρους

 

Η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας στην Κίνα κατά το πρώτο ήμισυ του 2013 τροφοδότησε εκ νέου φόβους για πιθανή απότομη επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Ο σημαντικότερος κίνδυνος έγκειται στο ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής, στην προσπάθειά τους να διορθώσουν τις ανισορροπίες στην οικονομία, ενδεχομένως να προκαλέσουν μια κρίση ρευστότητας μεγάλης διάρκειας, με τις επακόλουθες επιπτώσεις στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα και την οικονομία.

TAGS