Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπει την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράλειψη συμμόρφωσης με δύο χωριστές αποφάσεις με τις οποίες η Επιτροπή ζητούσε από τη χώρα να ανακτήσει τις ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις από τρία ελληνικά καζίνα και από την εταιρεία «Αλουμίνιον της Ελλάδος ΑΕ».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, και στις δύο περιπτώσεις, δύο έτη μετά τις αποφάσεις της Κομισιόν, τα συνολικά ποσά των ενισχύσεων δεν έχουν ακόμη επιστραφεί.

«Τα κράτη μέλη έχουν διάφορες δυνατότητες υποστήριξης των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Ωστόσο, όταν οι ενισχύσεις παρέχουν στρεβλωτικά πλεονεκτήματα σε επιλεγμένες επιχειρήσεις χωρίς να εξυπηρετούν κανένα κοινό συμφέρον, πρέπει να ανακτώνται το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των ίδιων των κανόνων, δήλωσε ο Χοακίν Αλμούνια, αντιπρόεδρος της Κομισιόν και επίτροπος Ανταγωνισμού.

Για τα ελληνικά καζίνα, το 2009 υποβλήθηκε στην Επιτροπή καταγγελία σχετικά με τη φορολόγηση των εισιτηρίων εισόδου στα καζίνα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ενώ σε ιδιωτικά καζίνα ίσχυε φόρος εισόδου 12 ευρώ ανά άτομο, στα δημόσια καζίνα Mont Parnès και Κέρκυρας και στο ιδιωτικό καζίνο Θεσσαλονίκης ο φόρος αυτός ήταν μόνο 4,8 ευρώ.

Η Επιτροπή θεώρησε ότι αυτή η διαφορετική φορολογική μεταχείριση παρέχει επιλεκτικό πλεονέκτημα σε ορισμένα καζίνα και στερεί από το κράτος έσοδα τα οποία διαφορετικά θα εισέπραττε. Το Μάιο του 2011, ζήτησε από την Ελλάδα να ανακτήσει την ενίσχυση που παρέχεται μέσω του εν λόγω πλεονεκτήματος από το 1999 και να θέσει τέλος στο συγκεκριμένο ασυμβίβαστο καθεστώς.

Για την Αλουμίνιον της Ελλάδος, τον Ιούλιο του 2011 η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να ανακτήσει ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση που παρείχε με τη μορφή προτιμησιακών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος στην εταιρεία. Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων που θα είχε η ΔΕΗ, αν εφαρμοζόταν η συνήθης τιμή μεταξύ Ιανουαρίου 2007 και Μαρτίου 2008, και των εσόδων που πράγματι είχε βάσει της τιμής που εφαρμόστηκε στην Αλουμίνιον της Ελλάδος ΑΕ κατά την ίδια περίοδο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε η Ελλάδα, η Επιτροπή υπολόγισε την ενίσχυση σε 17,4 εκατ. ευρώ.