Περισσότερα από 5 τρισ. δολάρια εξανεμίστηκαν τα έτη 2008-2009 εξαιτίας της οικονομικής κρίσης από τις χρηματιστηριακές αξίες των 100 μεγαλύτερων εταιρειών, σύμφωνα με έρευνα της PwC.

Η PwC κατέταξε τις 100 εταιρείες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία παγκοσμίως και σύγκρινε τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα Μάρτιος 2008 – Μάρτιος 2013, σε ετήσια βάση.

Όπως δείχνει η μελέτη, χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να ανακάμψει η αγορά και να επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα. Από το χαμηλό των 8,4 τρισ. δολαρίων το 2009, η συνδυασμένη αγοραία αξία των 100 εταιρειών με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση παγκοσμίως τώρα ανέβηκε στα 13,6 τρισ. δολάρια, δηλαδή περίπου στο επίπεδο που βρισκόταν το 2008.  

Το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν δεχθεί οι εταιρείες στην Ευρωζώνη, καθώς μόνο 14 από αυτές βρίσκονται στις 100 κορυφαίες παγκοσμίως, από 26 που ήταν το 2008. Οι εισηγμένες εταιρείες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία κυρίως προέρχονται από τις ΗΠΑ και τους κλάδους της τεχνολογίας, των καταναλωτικών υπηρεσιών και της υγείας.

Μετά την οικονομική κρίση, οι αμερικανικές εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στις 100 κορυφαίες έχουν αυξηθεί σε 43, από 35 που ήταν το 2008. Οι κλάδοι που σημείωσαν την μεγαλύτερη αύξηση ήταν της τεχνολογίας (≈+35%) και της παροχής καταναλωτικών υπηρεσιών (+400%) και είναι αυτοί που έχουν βελτιώσει σημαντικά την κεφαλαιοποίηση τους στην κατάταξη των 100 κορυφαίων.

Οι πέντε εταιρείες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση αξίας συμμετείχαν συνολικά με 611 δισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίηση των αγορών, μέσα σε μόλις πέντε χρόνια. Οι παγκόσμιοι κολοσσοί της τεχνολογίας κυριάρχησαν στις υψηλότερες θέσεις των εταιρειών με την καλύτερη απόδοση (4 στις 5) - μόνο η χρηματιστηριακή αξία της Apple αυξήθηκε κατά 290 δισ. δολάρια και η Google κατά 125 δισ. δολάρια.

Από την άλλη πλευρά, οι πέντε εταιρείες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση υπέστησαν συνολική μείωση της χρηματιστηριακής τους αξίας, στα 737 δισ. δολάρια. Στις τέσσερις από τις πέντε θέσεις βρέθηκαν εταιρείες από τους κλάδους του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ενέργειας. 

«Τα πέντε χρόνια της κρίσης είχαν δυσανάλογη επίπτωση στις εταιρείες της Ευρωζώνης, ενώ αντίθετα μετατόπισαν αξία προς τις ΗΠΑ», εξηγεί ο Κώστας Μητρόπουλος, εκτελεστικός διευθυντής της PwC στην Ελλάδα. «Η κρίση έπληξε κυρίως την ενέργεια και άνοιξε νέους δρόμους στην τεχνολογία και στα καταναλωτικά. Δυστυχώς, η Ευρώπη έχασε τον βηματισμό της με την κρίση και αυτό φαίνεται στις αξίες των εταιρειών αλλά και στην διόγκωση της ανεργίας».

TAGS