Μπορεί το τελευταίο διάστημα να έχουν διαρρεύσει διάφορα για το πώς θα γίνεται η φορολόγηση των ακινήτων το 2014, ωστόσο όπως δείχνει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. 

Συγκεκριμένα, το υπουργείο οικονομικών συγκροτεί ομάδα εργασίας για τον σχεδιασμό του νέου φόρου ακινήτων και των τρόπων είσπραξής του. Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση αυτή λήφθηκε καθώς οι τροϊκανοί έχουν εκφράσει ανοικτά τις ενστάσεις του για το κατά πόσο θα αποδώσει το μέτρο αλλά και ο τρόπος είσπραξής του.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο συστήνει ομάδα εργασίας, με έργο τη δημιουργία πλαισίου πολιτικής για τον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων, την ανάλυση και οριστικοποίηση των παραμέτρων του νέου φόρου και τον σχεδιασμό δράσεων που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική είσπραξη του φόρου αυτού.

Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται μέχρι την 15/09/2013 οπότε και θα πρέπει να παραδώσει το σχετικό πόρισμά της για την εφαρμογή του φόρου από το 2014. 

Η ομάδα θα αποτελείται από τους:

- Θεόφιλο Χατζόπουλο, σύμβουλο στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, ως Συντονιστή.

- Ανθή Δάρρα, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Προσωπικού Λειτουργίας και Εκμάθησης Η/Υ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εισαγωγής και Ελέγχου Στοιχείων Η/Υ (Δ32) της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ως μέλος.

- Γεώργιο Λασκαρίδη, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής - ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ, που υπηρετεί με απόσπαση στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

- Ευαγγελία Σαμοΐλη, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) (Δ30) της Γενικής Διεύθυνσης ΚΕ.Π.Υ.Ο., ως μέλος.

- Γεώργιο Μακρή, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Περσεφόνη Διαμαντοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

- Μαριάννα Κουνατίδη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, ως μέλος.

- Σταμάτιο Εζόβαλη, σύμβουλο στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ως μέλος.