Σήμερα Πέμπτη θα ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση του συνόλου των δεδομένων που απέστειλαν 40 περίπου τράπεζες στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τους τόκους καταθέσεων και από αύριο όλοι οι φορολογούμενοι φυσικά πρόσωπα θα μπορούν να βλέπουν τα σχετικά ποσά στις δηλώσεις τους.

Στο Taxinet έχουν μεταφορτωθεί ήδη 20.000.000 εγγραφές με στοιχεία τόκων καταθέσεων από 40 περίπου τράπεζες, ενώ σήμερα αυτές οι εγγραφές θα αυξηθούν, καθώς έως το βράδυ θα εισαχθούν στο σύστημα τα δεδομένα τόκων από τρεις μεγάλες τράπεζες.