Πτώση παρουσίασε το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της Ευρωζώνης τον Μάιο, παραμένοντας πάντως σε υψηλά επίπεδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ειδικότερα, το πλεόνασμα υποχώρησε στα 19,6 δισ. ευρώ από 23,8 δισ. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο, βάσει των αναθεωρημένων στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία είναι εποχικά προσαρμοσμένα και λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό των εργάσιμων ημερών κάθε μήνα.

Το πλεόνασμα αγαθών διαμορφώθηκε στα 18,1 δισ. ευρώ τον Μάιο.