O ΔΟΛ ανακοινώνει ότι, κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε στις 17 Ιουλίου 2013 από τον κ. Σταύρο Π. Ψυχάρη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημά του για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) για το σύνολο των μετοχών ΔΟΛ Α.Ε. που δεν κατέχει άμεσα και έμμεσα.

Επιπλέον, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όρισε ως τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. την 25η/7/2013 καιημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσής τους την 26η/7/2013.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1/644/22.04.2013 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο κ. Στ. Ψυχάρης θα καταβάλει τίμημα τοις μετρητοίς ύψους 0,64 ευρώ ανά μετοχή:

(α) στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης, προκειμένου εκείνη με την σειρά της να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος τιμήματος, και

(β) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ:
i. εκείνων των δικαιούχων που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους χειριστές τους,
ii. των κατόχων κινητών αξιών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση και
iii. των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών της Εταιρείας επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί.

Επιπλέον, ο κ. Ψυχάρης θα αναλάβει να καταβάλει εκ μέρους και για λογαριασμό των εναπομεινάντων μετόχων τα δικαιώματα καταχώρισης που καταβάλλονται στην ΕΧΑΕ ύψους 0,08% (σύμφωνα με το άρθρο 7(3) της απόφασης υπ' αριθμ. 1/153/18.12.2006 της Ε.Χ.Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) καθώς και τον αναλογούντα φόρο επί μεταβιβάσεων μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α., ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% επί της αξίας της συναλλαγής.

Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί αμελλητί μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτιστούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας.

TAGS