Αύξηση των νέων προσλήψεων κατά 37,29% διαπιστώνει έκθεση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στο α΄ εξάμηνο του 2013 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, για το Α' εξάμηνο του 2013 εντοπίζεται αύξηση κατά 51,95% των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, αύξηση κατά 24,09% των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και μείωση κατά 3,05% των συμβάσεων εκ περιτροπής απασχόλησης. Το ποσοστό των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης αντιστοιχεί στο 62,11%, του συνόλου των νέων συμβάσεων εργασίας, ενώ το υπόλοιπο 37,89%, αντιστοιχεί σε μερική (31,57%) και σε εκ περιτροπής απασχόληση (6,32%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2012, το ποσοστό των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης αντιστοιχούσε στο 56,12% του συνόλου των νέων συμβάσεων εργασίας, ενώ το υπόλοιπο 43,88% αντιστοιχούσε σε μερική (34,93%) και σε εκ περιτροπής απασχόληση (8,95%).

Τέλος, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών που μετατράπηκαν σε άλλους είδους συμβάσεις κατά τη διάρκεια του Α' εξαμήνου του 2013, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, είναι μειωμένες κατά 41,61% όσον αφορά τη μερική απασχόληση και κατά 35,04% όσον αφορά την εκ περιτροπής απασχόληση κατόπιν συμφωνίας των εργοδοτών με τους εργαζομένους. Μικρή αύξηση παρουσιάζει η μετατροπή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση του εργοδότη (6,75%).

Το Α' εξάμηνο του 2013 μετατράπηκαν συνολικά 30.108 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησηςσε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων εργασίας. Ο αριθμός αυτός είναι κατά 31,76% μικρότερος σε σχέση το Α' εξάμηνο του 2012, οπότε και είχε καταγραφεί μετατροπή 44.122 συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε άλλες ευέλικτες συμβάσεις εργασίας.

Συμπερασματικά, τα στοιχεία για το Α' Εξάμηνο του 2013 αποτυπώνουν μία σχετική μεταστροφή του κλίματος στην αγορά εργασίας, καθώς οι εργοδότες, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, προχώρησαν σε νέες προσλήψεις και επέλεξαν την πλήρη απασχόληση των εργαζομένων (αύξηση κατά 51,95%) σε σχέση με τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ενώ εξίσου ενθαρρυντικό είναι και το γεγονός της μείωσης των μετατροπών συμβάσεων εργασίας από πλήρη σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση (μείωση κατά 31,76%) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Διαβάστε ΕΔΩ την έκθεση

TAGS