Εισροές ύψους 34 δισ. ευρώ κατέγραψαν τον Μάιο οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) έναντι 44 δισ. ευρώ εισροών τον Απρίλιο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των πωλήσεων των ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός ΑΚ Χρηματαγοράς) κατέγραψαν καθαρές εισροές ύψους 39 δισ. ευρώ έναντι 49 δισ. ευρώ του Απριλίου. Οι καθαρές πωλήσεις των ομολογιακών ΑΚ παρέμειναν υψηλές στα 21 δισ. ευρώ, μειωμένες όμως από τις πολύ αυξημένες εισροές που κατέγραψε ο Απρίλιος (30 δισ. ευρώ).

Τα μετοχικά ΑΚ κατέγραψαν εκροές ύψους 1 δισ. ευρώ, σε σχέση με τις εισροές του 1 δισ. ευρώ του προηγούμενου μήνα. Οι καθαρές πωλήσεις των μικτών ΑΚ παρέμειναν σταθερές το Μάιο παρουσιάζοντας καθαρές εισροές 13 δισ. ευρώ για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Τα ΑΚ Χρηματαγοράς κατέγραψαν μειωμένες εκροές ύψους 5 δισ. ευρώ σε σχέση με τις εκροές των 7 δισ. ευρώ του Απριλίου.

Οι καθαρές πωλήσεις των μη-ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν κάθετη πτώση το Μάιο καθώς οι καθαρές εισροές μειώθηκαν στα 5 δισ. ευρώ από τα 20 δισ. ευρώ του προηγούμενου μήνα. Η μείωση αυτή οφείλεται στα special funds, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές (πχ. Συνταξιοδοτικά ταμεία) και τα οποία κατέγραψαν καθαρές εισροές ύψους 2 δισ. ευρώ, σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τα 18 δισ. ευρώ εισροών του Απριλίου.

Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ αυξήθηκε τον Μάιο κατά 0,5% και διαμορφώθηκε στα 6.813 δισ. ευρώ. Το συνολικό ενεργητικό των μη-ΟΣΕΚΑ παρουσίασε και αυτό μηνιαία αύξηση ύψους 0,1% και ανήλθε στα 2.686 δισ. ευρώ στο τέλος του μήνα.

Το συνολικό ενεργητικό της ευρωπαϊκής αγοράς των συλλογικών επενδύσεων αυξήθηκε κατά 0,4% και ανήλθε στα 9.500 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου.

Τα ομολογιακά και τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια συνέχισαν να προσελκύουν σημαντικές καθαρές εισροές το Μάιο, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες της αγοράς για χαμηλότερα επιτόκια και τη σημασία που δίνεται από τους επενδυτές στην ευρεία διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου που παρέχεται από τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια.

TAGS