Την παραχώρηση φορολογικής αμνήστευσης σε όσους επαναπατρίσουν κεφάλαια μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2013, αποφάσισε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η φορολογική αμνήστευση, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν θα είναι καθολικής ισχύος, διότι, όπως είπε, η Κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα φοροδιαφυγής.

Η αμνήστευση θα παραχωρείται για:

-Σκοπούς άμεσης και μετρήσιμης επένδυσης,

-Εξόφληση υποχρεώσεων προς τα τραπεζικά ιδρύματα ή προς το κράτος

-Μακροχρόνιες καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα (με διάρκεια πέντε χρόνων κατάθεσης) και

-Αγορά κρατικών ομολόγων.

Όσοι τύχουν φορολογικής αμνήστευσης θα απαλλάσσονται της καταβολής φόρου εισοδήματος.