Ο οίκος αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε σήμερα την προοπτική της οικονομίας των ΗΠΑ από "αρνητική" σε "σταθερή", διατηρώντας την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας στο Aaa, την καλύτερη δυνατή βαθμίδα.

"Το χρέος του ομοσπονδιακού κράτους βρίσκεται σε καλό δρόμο για την εκπλήρωση των κριτηρίων που τέθηκαν τον Αύγουστο του 2011, κάτι που δικαιολογεί μια σταθερή προοπτική", εξηγεί στην ανακοίνωσή του ο Moody's.