Την πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της τράπεζας JSC Astra Bank στον ουκρανικό όμιλο Delta Bank Ukraine ανακοίνωσε η Alpha Bank . Η τράπεζα υπέγραψε σύμβαση πώλησης, σύμφωνα με την οποία το τίμημα ανέρχεται σε 82 εκατ. ευρώ, ενώ η συναλλαγή θα είναι ουδέτερη κεφαλαιακά για την Alpha Bank.

H συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ΄ τριμήνου του 2013 και τελεί υπό την αίρεση λήψεως των οικείων κανονιστικών εγκρίσεων.

TAGS