Κατεβλήθη σήμερα το μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, σύμφωνα με την απόφαση της γενικής συνέλευσης της 18/6/2013.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το διανεμηθέν μέρισμα αντιστοιχεί σε απόδοση 8% στην τιμή κλεισίματος της 18/7/2013. Το συνολικό μέρισμα ανήλθε στο ποσό των 2.750.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο 30% των κερδών της εταιρείας μετά από φόρους.