Τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» από 0,40 σε 0,30 ευρώ ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 25η Ιουλίου 2013.