Το αυστριακό δημόσιο πρόκειται να προχωρήσει στη χορήγηση επιπλέον ρευστότητας 700 εκατομμυρίων ευρώ στην κρατικοποιημένη τράπεζα Hypo Alpe Adria, η οποία αναμένεται να καταγράψει ζημίες το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας η επιπλέον κρατική ενίσχυση, την οποία η κυβέρνηση είχε ήδη εγγράψει στον προϋπολογισμό, θα της επιτρέψει να καλύψει τις υφιστάμενες προϋποθέσεις όσον αφορά τα ίδια κεφάλαιά της αφού συνυπολογιστούν οι επισφάλειες της, που όπως ανέφερε θα την οδηγήσουν σε ζημία για το πρώτο εξάμηνο.