Καθαρά κέρδη ύψους περίπου 690 εκατ. ελβετικών φράγκων εμφάνισε η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας UBS στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται κοντά σε διακανονισμό σχετικά με τις πωλήσεις αμερικανικών ενυπόθηκων ομολόγων.

Συγκεκριμένα, η UBS κατέληξε σε καταρχήν συμφωνία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στεγαστικής Χρηματοδότησης (Federal Housing Finance Agency) των ΗΠΑ για τον διακανονισμό απαιτήσεων που σχετίζονται με τις πωλήσεις ενυπόθηκων τίτλων κατά την περίοδο 2004-2007.

Η ελβετική τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ότι τα λειτουργικά προ φόρων κέρδη της ανήλθαν σε 1,02 δισ. φράγκα στο δεύτερο τρίμηνο.