Την αναστολή και την ακύρωση της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «Διεθνής Ένωσις» ζητάει η ασφαλιστική εταιρεία από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ως αντισυνταγματική και παράνομη.

Το αίτημα προέρχεται τόσο από την εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία, όσο και από τον πρόεδρό  της, το διευθύνοντα σύμβουλό της, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τρεις μετόχους που κατέχουν το 68,89% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η ασφαλιστική εταιρεία, με την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός του ότι ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της, τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση, διορίστηκε επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης και αποδεσμεύτηκαν 30.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της για τα έξοδα εκκαθάρισης.

Η εταιρεία σημειώνει, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι η συγκυρία της χειρότερης τραπεζικής κρίσης που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα, επηρέασε το πρόγραμμα ανασυγκρότησής της και δεν ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο προβλεπόμενο ύψος, δηλαδή, αντί 10 εκατ. ευρώ συγκεντρώθηκαν 2,1 εκατ. ευρώ. Παρά τις προσπάθειές της για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8 εκατ. ευρώ, η διεύθυνση εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος ενημέρωσε την ασφαλιστική εταιρεία ότι το πρόγραμμα ανασυγκρότησης δεν επρόκειτο να υλοποιηθεί και υπέδειξε να προβεί σε ορισμένες ενέργειες.

Ακόμη, επισημαίνει ότι ενώ ήταν σε εξέλιξη η προσπάθεια των μετόχων της ασφαλιστικής εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κ.λπ. και ενώ υπήρχε βεβαίωση της τράπεζας HSBC πως κατατέθηκαν 15 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι δεσμευμένα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακάλεσε την άδειά της.

Τέλος, η ασφαλιστική εταιρεία υπογραμμίζει ότι η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος είναι αντίθετη στην αρχή της χρηστής διοίκησης και τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ενώ εκδόθηκε πεπλανημένα (πλάνη περί τα πράγματα) από την πλευρά της Τράπεζας.