Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών (ποσοστό 50,36%) που κατείχε στη ΣΕΚΑΠ  προς την αλλοδαπή εταιρεία Donskoy Tabak JSC.

Το τίμημα μεταβίβασης των μετοχών ανήλθε σε   3.318.337 ευρώ και καταβλήθηκε σε μετρητά.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπήρξε αποτέλεσμα μιας δημόσιας , διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας που διεξήχθη σε ένα ιδιαίτερα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον.

Παράλληλα η συναλλαγή αυτή αποτελεί μια άμεση ξένη επένδυση, η οποία ενισχύει την ελληνική περιφέρεια και την αγροτική παραγωγή σε μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία, ενώ διασφαλίζει τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, με τις συνακόλουθες θετικές συνέπειες, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση διετέλεσε η Deloitte και νομικός σύμβουλος η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά.