Μείωση 0,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το 2ο τρίμηνο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2012, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2012 προς το 2011.

Ο ίδιος δείκτης, το 2ο τρίμηνο 2013 σε σύγκριση με τον δείκτη του 1ου τριμήνου 2013, σημείωσε μείωση 0,1% έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2012. Ενώ, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών σημείωσε μείωση 1,1% το 2ο τρίμηνο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριμήνου 2012, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2012 προς το 2011. Ο ίδιος δείκτης, το 2ο τρίμηνο 2013 σε σύγκριση με τον δείκτη του 1ου τριμήνου 2013, σημείωσε μείωση 0,3% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2012.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών) εκφράζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων. Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών) εκφράζει την εξέλιξη του κόστους, στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.