Ουδέποτε έδωσε οδηγίες για την αγορά ελληνικών ομολόγων κατά την περίοδο 2005-2012, υποστήριξε ο πρώην ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου, Ανδρέας Ηλιάδης, καταθέτοντας ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την οικονομία, και ανέφερε ότι για όλες τις κινήσεις ήταν ενημερωμένο το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.

Για τους λόγους της παραίτησης του, ο κ. Ηλιάδης είπε ότι έκρινε πως δεν υπήρχε η κατάλληλη συνεργασία για να αντεπεξέλθει η τράπεζα στις ανάγκες των καιρών και έκανε λόγο για παρέμβαση στο έργο του, τόσο από έξω, όσο και απευθείας από την τράπεζα.

Ανέφερε, επίσης, ότι με την αποχώρησή του από την τράπεζα δεν του κατέβαλαν ούτε το ταμείο προνοίας, το οποίο ανέρχεται σε 3,4 εκατ. ευρώ, προσθέτοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας ενέκρινε, τον Φεβρουάριο, ποσό 2,3 εκατ., το οποίο όμως δεν έλαβε.