Σήμερα αναμένεται να δημοσιοποιιήσει ο ΑΔΜΗΕ την προκήρυξη του νέου διαγωνισμού για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων ώστε το  έργο να κλείσει πριν από το τέλος του 2015 και να μη χαθεί η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος διαγωνισμός  κηρύχθηκε άγονος από τον ΑΔΜΗΕ, λόγω αποκλίσεων της οικονομικής προσφοράς από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ενώ είχε προηγηθεί κόντρα μεταξύ των δύο διεκδικητών της  Ελληνικά Καλώδια (Όμιλος Στασινόπουλου) και των εταιρειών Siemens Α.Ε. Piysmian Powerlink Sri Nexans Norway A.S. 

Με βάση τα νέα δεδομένα της σημερινής συγκυρίας   αλλά και για να συντομεύσει ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου  και να μη χαθούν κονδύλια του ΕΣΠΑ, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε στην κατάτμηση του έργου σε τέσσερα τμήματα και σε μείωση του προϋπολογισμού στα 240 εκατ. ευρώ από τα 400 εκατ. ευρώ προηγουμένως.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων χρηματοδοτείται σε ποσοστό 30% από το ΕΣΠΑ και σε ποσοστό 50% από την Ευρωπαϊκό Τράπεζα Επενδύσεων.

Η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί δεύτερη ευκαιρία για την  εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ που έχει υλοποιήσει μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, αλλά και την εξαγορά και εξυγίανση του εργοστασίου παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων της FULGOR στην Κόρινθο, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στον εν λόγω διαγωνισμό και να εισέλθει στο διεθνή χάρτη των πιστοποιημένων παραγωγών υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης. Η συμμετοχή της εταιρείας στο έργο είναι καθοριστική για την προοπτική της αφού αποτελεί ευκαιρία εισόδου  στη στρατηγικού χαρακτήρα παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης.