Πλεόνασμα ύψους 879 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Μάιο του 2013, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 293 εκατ. ευρώ ή 38,5% (Μάιος 2013: 1.054 εκατ. ευρώ, Μάιος 2012: 761 εκατ. ευρώ) και στη μείωση κατά 7,5 εκατ. ευρώ ή 4,1% που παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάιος 2013: 175 εκατ. ευρώ, Μάιος 2012: 182 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται με τη σειρά της στην αύξηση των αφίξεων κατά 24,4% και παράλληλα στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 11,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν το 78,1% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και συνέβαλαν κατά 62,5% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Εν τω μεταξύ, την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2013, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 1.070 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 306 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 (Ιανουάριος - Μάιος 2012: 764 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 232 εκατ. ευρώ ή 15,4% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2012, καθώς και στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 75 εκατ. ευρώ ή 10,1%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 9,5% και ταυτόχρονα στην αύξηση της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης κατά 5,4%.

Σημειώνεται τέλος ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 31,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 15,4% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Αυξήθηκαν κατά 38,5% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις

Από τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΤτΕ προκύπτει πως τον Μάιο του 2013 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 38,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 65,5% ή 160 εκατ. ευρώ που παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της Ε.Ε. (Μάιος 2013: 404 εκατ. ευρώ, Μάιος 2012: 244 εκατ. ευρώ) και στην αύξηση που σημειώθηκε στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. κατά 25,8%.

Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους της ζώνης του ευρώ κατά 40,8% (Μάιος 2013: 464 εκατ. ευρώ, Μάιος 2012: 330 εκατ. ευρώ), ενώ οι εισπράξεις από τους κατοίκους της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν μικρή μείωση κατά 0,9%.