Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τηλέτυπος από την Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς.

Το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε επίσης την διαγραφή της Coca Cola 3E από το χρηματιστηριακό ταμπλώ, καθώς και την παράταση αναστολής διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έως το τέλος Οκτωβρίου του 2013.