Μικρή κάμψη παρουσίασε ο τιμάριθμος στην Αυστραλία το τελευταίο τρίμηνο. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, αν και το κόστος ζωής αυξήθηκε 0,4%, σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός περιορίστηκε στο 2.4%, ποσοστό που βρίσκεται μέσα στους στόχους της Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές η μικρή μείωση του πληθωρισμού δίνει τη δυνατότητα στην Κεντρική Τράπεζα να προβεί σε νέα μείωση των επιτοκίων, αν και ενδέχεται να το αποφύγει επειδή αναμένεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία των εκλογών και η Τράπεζα δεν θέλει να φανεί ότι εμπλέκεται στην προεκλογική αντιπαράθεση.

Η πτώση του πληθωρισμού συνέβαλε να σημειώσει μικρή άνοδο η τιμή του δολαρίου Αυστραλίας που έφτασε στα 93 σεντς της αξίας του αμερικανικού νομίσματος.