Τροπολογία για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατατέθηκε από την κυβέρνηση στο φορολογικό νομοσχέδιο, που συζητά σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής.

Με την τροπολογία δεν εξαιρούνται πλέον από την δυνατότητα υπαγωγής στην ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οφειλέτες κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή, αλλά μόνο εκείνοι που, κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση, έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για το συγκεκριμένο αδίκημα της φοροδιαφυγής.