Με το βραβείο Best Investment Banking Systems Provider Western Europe 2013 που οργανώνεται από τα World Finance Technology Awards στην κατηγορία των τραπεζικών συστημάτων διακρίθηκε η Profile.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα World Finance Awards έχουν εδραιωθεί διεθνώς από το 2007 αναγνωρίζοντας την καινοτομία και ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που συμμετέχουν ανά τον κόσμο με εξειδίκευση στις εταιρείες που αναπτύσσουν τραπεζικά και επενδυτικά συστήματα. Τα βραβεία αποτελούν σημαντική κλαδική διάκριση καθώς οι αναγνώστες και οι συνδρομητές της έκδοσης ψηφίζουν με βάση τις διεθνείς πρακτικές και την αποτελεσματικότητα των εταιρειών.

Η PROFILE έλαβε το συγκεκριμένο βραβείο για τις κορυφαίες πλατφόρμες λογισμικού που αναπτύσσει, στους τομείς διαχείρισης επενδύσεων και τραπεζικών εργασιών. Πρόκειται συγκεκριμένα, για τις λύσεις IMSplus, στη διαχείριση επενδύσεων και FMS.next για τραπεζικές εργασίες. Η διάκριση αφορά τη χρονιά που πέρασε και την περιοχή της Δυτικής Ευρώπης.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση επιβραβεύει τις προσπάθειες της εταιρείας για ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που συνδυάζουν τη πολυετή γνώση του κλάδου με την παροχή εξατομικευμένης εξυπηρέτησης πελατών.

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί απαιτούν συστήματα που μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ανάγκες της αγοράς προσφέροντας τους ευελιξία, συμμόρφωση στο κανονιστικό πλαίσιο και φορητότητα των υπηρεσιών (mobility).

Τα αξιόπιστα συστήματα της PROFILE συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων των εταιρειών μέσω της βελτιστοποίησης των διαδικασιών τους και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών τους, προκειμένου να εδραιωθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.