Τρόικα, κυβέρνηση και Κεντρική Τράπεζα συνέρχονται σήμερα το πρωί στην Κύπρο προκειμένου να καθορίσουν το ύψος του «κουρέματος» ανασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου, που θα την οδηγήσει εκτός καθεστώτος εξυγίανσης.

Ο οίκος KPMG έχει παραδώσει τις εκθέσεις για την αποτίμηση της Τράπεζας Κύπρου και της «καλής» Λαϊκής, μαζί με σενάρια για το λογιστικό χειρισμό διαφόρων στοιχείων ενεργητικού όπως το ομόλογο ανακεφαλαιοποίησης και τις επενδύσεις της Λαϊκής.

Το τελικό ποσοστό θα εξαρτηθεί από το ύψος των κεφαλαίων που θα κριθεί ότι θα πρέπει να έχει η Τράπεζα Κύπρου κατά την έξοδο της από το καθεστώς εξυγίανσης, στο οποίο εισήλθε προ τεσσάρων μηνών.

Η Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει σε «κούρεμα» 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου, γύρω στα 3,2 δισ. ευρώ. Με βάση τα διατάγματα που εκδόθηκαν τον Μάρτιο, θα μπορεί να κουρέψει μέχρι 60%.

Ένα άλλο 30% βρίσκεται δεσμευμένο στην τράπεζα και το 10% έχει ήδη αποδεσμευθεί. Ο μεταβατικός πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου δήλωσε ότι το «κούρεμα» θα είναι κοντά στο 50%.