Την αρχική συγκατάθεση της Αρχής Εξυγίανσης (Κεντρική Τράπεζα Κύπρου), προκειμένου να μελετήσει το θέμα του διαχωρισμού της σε εμπορική και τράπεζα αναπτύξεως, έχει λάβει η Τράπεζα Κύπρου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μελέτη του σχεδίου για διαχωρισμό της τράπεζας θα είναι μέρος του συνολικού Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, που θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί με όλους τους  αρμόδιους φορείς μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα και με τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας.

Η ευθύνη της υιοθέτησης και διαχείρισης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης εναπόκειται στο νέο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας που θα προκύψει από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της μελέτης για διαχωρισμό της Τράπεζας Κύπρου, ούτε ετέθη ούτε και τίθεται θέμα μεταφοράς των οικιστικών δανείων ιδιωτών, που είναι και η πλειοψηφία των πελατών της τράπεζας, στην τράπεζα αναπτύξεως.

«Το μεταβατικό δ.σ. της τράπεζας παραμένει επικεντρωμένο στον κύριο στόχο του, αυτόν της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης, που θα διασφαλίζει τη συνέχιση του πρωταγωνιστικού ρόλου της τράπεζας στην κυπριακή οικονομία», καταλήγει η Τράπεζα Κύπρου.