Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε το έργο της μεγάλης παράκαμψης της Σπάρτης προϋπολογισμού 21.450.000 ευρώ, ύστερα από θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου. 

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση κατασκευής και παράδοσης σε λειτουργία του νέου οδικού τμήματος της παράκαμψης Σπάρτης, δηλ. το τμήμα «Σκούρα - Πυρί» της εθνικής οδού Τρίπολης-Σπάρτης-Γυθείου. 

Το συνολικό μήκος του δρόμου είναι 8.300 μέτρα, με τυπική διατομή που αποτελείται από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,75 μ. και λωρίδα εκτάκτου ανάγκης πλάτους 1,50 μ., με συνολικό ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα πλάτους 11,00 μέτρων. 

Επίσης θα κατασκευαστούν τρεις ισόπεδοι και δύο ανισόπεδοι κόμβοι, καθώς και δύο μεγάλες γέφυρες, στον ποταμό Ευρώτα και στο ρέμα Σκατιά. Επιπλέον το έργο κατά την εξέλιξη της κατασκευής του θα έχει αρχαιολογική παρακολούθηση. 

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η απόσταση και ο χρόνος πρόσβασης, για όλη την νότια Λακωνία και παράλληλα θα απoσυμφορηθεί κυκλοφοριακά η πόλη της Σπάρτης.