To  Aephoria.net Greenhouse αποτελεί το τέταρτο και πιο ουσιαστικό στάδιο του πρωτότυπου προγράμματος εκκίνησης και υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων Aephoria.net, την ομάδα του οποίου αποτελούν η Οργάνωση Γη, το ελculture και το Ιδρυμα Κ2.
Σε αυτό δέκα καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και αντίστοιχα δέκα φιλόδοξες ομάδες σε  6+6 μήνες θα μετατρέψουν τις ιδέες τους σε προϊόντα, υπηρεσίες ή εφαρμογές που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα σε ένα ιδιότυπο θερμοκήπιο.
Οι δέκα ομάδες που θα οδηγηθούν στο Aephoria.net Greenhouse στις 14 Σεπτεμβρίου 2013  πέρασαν από μια διαδικασία τριών σταδίων, η οποία και ολοκληρώθηκε εορταστικά στις 4 Ιουλίου 2013 στο Κέντρο της Γης στο Ιλιον. Οι αιτήσεις συμμετοχής ήταν συνολικά 38 και  τελικά προχώρησαν 26 ομάδες, οι οποίες είχαν στη διάθεσή τους μία εβδομάδα για να μετατρέψουν την ιδέα τους σε βιώσιμη επιχειρηματική πρόταση.

Οι ομάδες που επελέγησαν  είναι :

Daphnis & Chloe. Νεοϊδρυθείσα επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων επιλέγοντας αυτοφυή και καλλιεργούμενα αρωματικά φυτά από όλη την Ελλάδα με στόχο τη διάθεσή τους στο εξωτερικό.


Ελληνικό Περιβόλι. Δημιουργία θεματικού πάρκου με κέντρο το ελληνικό περιβόλι με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.


Ballast Water Treatment. Ανάπτυξη συστήματος για τον καθαρισμό του έρματος πλοίων για την αποφασιστική εξάλειψη μικροοργανισμών οι οποίοι μεταφέρονται από λιμάνι σε λιμάνι κατά τις διαδικασίες ερματισμού και αφερματισμού. Οι μικροοργανισμοί αυτοί έχουν την τάση να διαταράσσουν το οικοσύστημα της περιοχής και να προκαλούν οικολογικές αλλαγές.


Πράσινα βιοκαύσιμα. Παραγωγή του biodiesel με βιολογικούς - άρα φιλικούς προς το περιβάλλον - καταλύτες με προφανή οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και τον άνθρωπο.


Προϊόντα από φύκια. Παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με πρώτη ύλη το φύκι και άλλα υλικά τα οποία έχουν εξαιρετικές δυνατότητες.
SCOOTe. Συνδυασμός της τεχνολογίας της ηλεκτροκίνησης - ηλεκτροκίνητα σκούτερ - με την πλατφόρμα του car sharing για την παροχή μιας φιλικής προς το περιβάλλον λύσης στο πρόβλημα της αστικής κινητικότητας.


The Gaia Sisterhood. Διεθνές, διαδραστικό, οικολογικό web media site με virtual ομάδα μαμάδων, γιαγιάδων και θείων ως κεντρικούς ήρωές του που έχει στόχο να κάνει απλά και με χιούμορ κατανοητές μερικές συχνά «πολύπλοκα» παρουσιασμένες οικολογικές πραγματικότητες που πιθανώς φοβίζουν, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάλειψη φυσικών πόρων και η υπερεντατική αλιεία. Στόχος του είναι να παρουσιαστούν οι έννοιες αυτές με τρόπο που θα ενδυναμώσουν, θα εμπνεύσουν και θα συνδέσουν το κοινό με ένα κίνημα θετικής αλλαγής πορείας προς ένα καλύτερο και βιώσιμο αύριο.


Beewise. Εναλλακτικός και ευέλικτος τρόπος ενοικίασης που στηρίζεται στο γεγονός ότι από τη μια μεριά πολλοί πολίτες - κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης - αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και από την άλλη υπάρχουν πάρα πολλά άδεια ή/και εγκαταλελειμμένα σπίτια/κτίρια.


Flyfarms. Βιομηχανική εγκατάσταση εκτροφής μυγών που ανακυκλώνουν απορρίμματα από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι προνύμφες των μυγών σε κατάλληλο στάδιο του βιοκύκλου τους συλλέγονται και αποξηραίνονται ώστε να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για παραγωγή βιοκαυσίμων και ζωοτροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες.


Radiki.com. Συνδυάζοντας τη λαϊκή σοφία με τη σύγχρονη τεχνολογία αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της βρώσιμης χλωρίδας που διασφαλίζει τη μέγιστη ποιότητα των χόρτων που φτάνουν στο τραπέζι μας.