Για ένα ακόμη χρόνο αναμένεται ότι δεν θα ανακάμψει ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος σύμφωνα με το Eurozone Financial Services Forecast της Εrnst and Υoung, καθώς οι προοπτικές για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες διαμορφώνονται από το οικονομικό και πολιτικό κλίμα της Ευρωζώνης.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη η ύφεση, η ανεργία και η μείωση των πραγματικών εισοδημάτων εξακολουθούν, ο ρυθμός της απομόχλευσης δεν έχει επιβραδυνθεί, οι προοπτικές για τις χορηγήσεις είναι χειρότερες από ό,τι αναμενόταν και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένεται να φθάσουν στο υψηλότερο τους επίπεδο κατά το 2013.

Ο Andy Baldwin, επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της ΕΥ για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και την Αφρική (EMEIA) σχολιάζει: «Τον Μάρτιο πιστεύαμε ότι ο τραπεζικός κλάδος πλησίαζε το σημείο καμπής, όμως σήμερα πια δεν περιμένουμε ότι θα υπάρξει ανάκαμψη τουλάχιστον για ένα ακόμη χρόνο. Οι προοπτικές για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από το οικονομικό και πολιτικό κλίμα της Ευρωζώνης.

Η οικονομική ανάκαμψη είναι βραδύτερη από ότι ελπίζαμε, η ανεργία υψηλότερη, και οι απαιτήσεις των εθνικών πολιτικών εξακολουθούν να δημιουργούν εμπόδια στην πορεία. Μέχρι να δούμε τους όρους της ποιοτικής αξιολόγησης του ενεργητικού των τραπεζών (AQR) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τις επιπτώσεις της.

Ωστόσο, αναμένεται μια πρόσθετη συρρίκνωση κατά 1,5 τρισ. ευρώ στην Ευρώπη, πράγμα που θα καθυστερήσει την ανάκαμψη ακόμη περισσότερο.

Ο δανεισμός θα μειωθεί περαιτέρω καθώς η απομόχλευση των τραπεζών συνεχίζεται.

Υπήρξε μια σημαντική μείωση της ζήτησης για προσωπικά και στεγαστικά δάνεια κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς η ανεργία στην Ευρωζώνη συνέχισε να αυξάνεται. Τα επιχειρηματικά δάνεια προβλέπεται να φθάσουν το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εξαετίας στα 4.5 δισ. ευρώ, τα προσωπικά δάνεια θα συρρικνωθούν στα 595 δισ. ευρώ (χαμηλά επταετίας), ενώ τα στεγαστικά δάνεια θα μειωθούν κατά 46 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Οι τράπεζες συνεχίζουν να μειώνουν τις πιστώσεις με τον ίδιο απότομο ρυθμό του 2012, συρρικνώνοντας το σύνολο του ενεργητικού τους κατά επιπλέον 850 δισ. ευρώ φέτος.

Η Marie Diron, Senior Economic Adviser του Eurozone Financial Services Forecast προσθέτει: «Η παρατεταμένη ύφεση αναμφίβολα καθυστερεί την αναζωπύρωση της ζήτησης για τραπεζικές υπηρεσίες. Στην καλύτερη περίπτωση, σε αγορές όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, το σύνολο των χορηγήσεων προς την οικονομία παραμένει σταθερό, ενώ στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία η ζήτηση για δάνεια συνεχίζει να μειώνεται. Ελπίζαμε ότι η πιο καταστροφική φάση της απομόχλευσης στην Ευρωζώνη είχε περάσει, αλλά συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό και το 2013. Μέχρι το τέλος του έτους το σύνολο του ενεργητικού θα έχει μειωθεί στα επίπεδα του 2008 και, εάν το πρόγραμμα AQR εξελιχθεί, όπως αναμένουμε, το σύνολο του ενεργητικού θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω στα επίπεδα του 2007 μέχρι το τέλος του 2014.»

Η πρόβλεψη για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) επιδεινώνεται και πάλι.

Τα ΜΕΔ στην Ευρωζώνη θα φτάσουν φέτος στο ιστορικά υψηλότερο επίπεδο της εποχής του ευρω 7,5% των συνολικών δανείων, από το εκτιμώμενο 6,7% στο τέλος του 2012. ΤΑ ΜΕΔ μειώνονται ήδη στην Ολλανδία, αλλά θα φθάσουν το 11% στην Ιταλία φέτος και προβλέπεται να φτάσει το 12% στην Ισπανία το 2014, παρά την πρόσφατη μεταφορά των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού στη SAREB (Εταιρεία Διαχείριση των Περιουσιακών Στοιχείων από την Αναδιάρθρωση του Τραπεζικού Συστήματος). Ακόμη και το 2017, τα ΜΕΔ της Ευρωζώνης θα συνεχίσουν να κυμαίνονται κατά μέσο όρο γύρω στο 4,3% του συνόλου των δανείων, ποσοστό υψηλό σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα.

 

Η γήρανση του πληθυσμού και η αύξηση του πλούτου δημιουργούν ευκαιρίες

 

Έως το 2017, τα περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών αναμένεται να έχουν αυξηθεί κατά 23%, ενώ το 20% του πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών. Η πρόσφατη εμπειρία στην Ιαπωνία δείχνει ότι, καθώς ο πληθυσμός γερνάει, η ζήτηση για επενδυτικά προϊόντα, ασφάλιση υγείας και κρίσιμα προϊόντα ασθένειας αυξάνεται.