Στην έκδοση νέων μετοχών, αξίας 5,8 δισ. στερλινών, θα προχωρήσει η Barclays, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να καλύψει το κεφαλαιακό κενό που προέκυψε από τις νέες απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών.

Η βρετανική τράπεζα θα εκδώσει επίσης ομόλογα, ύψους 2 δισ. στερλινών, μετατρέψιμων σε μετοχές.

Η Barclays ανακοίνωσε σήμερα πως τα προ φόρων κέρδη της υποχώρησαν στο δεύτερο τρίμηνο κατά 17% στα 3,591 εκατ. στερλίνες.