Την έξοδο της Τράπεζας Κύπρου από το καθεστώς εξυγίανσης, καθώς και το τελικό ποσοστό του κουρέματος για τους ανασφάλιστους καταθέτες, το οποίο όπως είναι γνωστό ανέρχεται στο 47,5%, ανακοίνωσαν Κεντρική Τράπεζα και Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το sigmalive.com. 

Σε κοινή ανακοίνωση, Υπουργείο Οικονομικών και Κεντρική Τράπεζα αναφέρουν ότι το τελικό ποσοστό μετατροπής των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο είναι 47,5% και τα ίδια βασικά κεφάλαια της Τράπεζας Κύπρου υπολογίζεται ότι θα κυμανθούν σε ποσοστό 12% περίπου.

Αναφέρουν επίσης ότι ποσοστό 12% των καταθέσεων τα οποία ήταν προηγουμένως δεσμευμένα (5% του συνόλου) θα αποδεσμευτούν, ενώ το υπόλοιπο ποσό των καταθέσεων θα μοιραστεί ισόποσα σε τρεις ξεχωριστές καταθέσεις προθεσμίας των έξι, εννέα και δώδεκα μηνών αντιστοίχως με δικαίωμα ανανέωσης τους από την Τράπεζα Κύπρου για μια επιπρόσθετη περίοδο ίδιας χρονικής διάρκειας.

"Για τις καταθέσεις αυτές θα καταβάλλεται επιτόκιο ψηλότερο από αυτό που θα ισχύει για αντίστοιχες καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου", σημειώνουν.

"Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου και η έξοδος της από το καθεστώς εξυγίανσης αποτελούν σημαντικά ορόσημα για την ενίσχυση της οικονομικής κατάστασης της Τράπεζας Κύπρου, και την σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα", αναφέρουν ΥΠΟΙΚ και ΚΤ.

Προσθέτουν ότι "η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου, διασφαλίζει υψηλή κεφαλαιουχική βάση που ξεπερνά το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό", σημειώνοντας ότι στη βάση των τελευταίων οικονομικών στοιχείων τα ίδια βασικά κεφάλαια της Τράπεζας Κύπρου υπολογίζεται ότι θα κυμανθούν σε ποσοστό 12% περίπου (Common Equity Tier 1).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "η ΚΤΚ, υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης, θα ενημερώσει την Τράπεζα Κύπρου ότι από σήμερα εξέρχεται από το καθεστώς εξυγίανσης και ότι όλα τα καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα ασκούνται από το μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου μέχρις ότου συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση".

Αναφέρουν επίσης ότι η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Κύπρου θα τροποποιηθεί έτσι ώστε όλοι οι μέτοχοι να κατέχουν κοινές μετοχές, προσθέτοντας ότι η νέα δομή θα πρέπει να είναι συμβατή με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Τέλος, στην κοινή ανακοίνωση τους, ΥΠΟΙΚ και ΚΤ αναφέρουν ότι "οι ανασφάλιστοι καταθέτες της τέως Λαϊκής Τράπεζας θα αποζημιωθούν μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης  με μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 18% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της νέας Τράπεζας Κύπρου".