Βραδεία ανάκαμψη της ιταλικής οικονομίας μετά το τέλος του καλοκαιριού προβλέπει το Κέντρο Μελετών της Ένωσης Βιομηχάνων Confindustria.

Η Ένωση επισημαίνει σε έρευνά της ότι η κάμψη της βιομηχανικής παραγωγής έχει σταματήσει, ενώ παράλληλα άρχισε να σημειώνεται μικρή άνοδος στις παραγγελίες και στις εξαγωγές.

Σημειώνει, ωστόσο, ότι «η ανάκαμψη θα επιβραδυνθεί από τις συνεχιζόμενες δυσκολίες σε ό,τι αφορά την χορήγηση τραπεζικών δανείων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και την περαιτέρω αύξηση της ανεργίας».

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «ασθενική» την αγορά ακινήτων, προσθέτοντας όμως ότι «οι αγοραπωλησίες θα μπορούσαν να σημειώσουν μια μικρή άνοδο, χάρη στην αύξηση του δείκτη εμπιστοσύνης των νοικοκυριών».

Σύμφωνα με την Ένωση Βιομηχάνων, «τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που διετέθησαν από την τελευταία Ευρωπαϊκή Σύνοδο προς στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ που θα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, αναμένεται να βοηθήσουν, με ουσιαστικό τρόπο, την ανάκαμψη της Γηραιάς Ηπείρου».