Μειωμένος κατά 2,2% ήταν ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με τα καύσιμα, τον Μάιο του 2013, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2012, έναντι μείωσης 10,0% που είχε σημειώσει κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Χωρίς τα καύσιμα, ο Δείκτης Όγκου σημείωσε μείωση 3,4%, έναντι μείωσης 9,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, με τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση τον Μάιο, έναντι μείωσης 9,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Χωρίς τα καύσιμα, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών σημείωσε μείωση 3,3%, έναντι μείωσης 8,6% που είχε σημειώσει κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.