Ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις της Ιντραλότ  για την έκδοση ομολογιακού δανείου 5ετούς διάρκειας ύψους 300 εκατ. ευρώ   η οποία έχει στόχο  να αναχρηματοδοτήσει ισόποσα δάνεια που λήγουν σε έξι μήνες.

Εκδότης του ομολόγου είναι η Intralot Finance Luxembourg  ενώ η ημερομηνία λήξης των ομολογιώνπου θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου του είναι το 2018.

Την έκδοση του ομολόγου έχουν αναλάβει οι τράπεζες Citigroup, HSBC,Barclays και Societe Generale.