Οριακά μειωμένα, κατά 1,65%, είναι τα συνολικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου του 2013 σε σχέση με αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη να κάνει λόγο για «εντατικό, δύσκολο και διαρκή αγώνα για την επίτευξη των στόχων είσπραξης φόρων».

Συγκεκριμένα, σημαντική αύξηση 34,43% καταγράφεται στην είσπραξη έναντι ληξιπροθέσμων οφειλών συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Τα συνολικά έσοδα Προϋπολογισμού προ μείωσης επιστροφών για το μήνα Ιούνιο 2013 ανήλθαν σε 3,58 δισ. ευρώ, οι επιστροφές διαμορφώθηκαν στα 0,12 δισ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα σε 3,46 δισ. ευρώ, μειωμένα οριακά κατά 1,65% σε σχέση με τα καθαρά έσοδα του πρώτου εξαμήνου του 2012.

Σε επίπεδο μήνα, και με βάση τα οριστικά στοιχεία για τον Ιούνιο 2013, οι Δ.Ο.Υ. όφειλαν, βάσει στοχοθεσίας, να εισπράξουν 1,97 δισ. ευρώ ενώ τελικά εισέπραξαν 1,87 δισ. ευρώ, ήτοι παρατηρήθηκε υστέρηση 5,2% σε σχέση με το στόχο. Σε ότι αφορά στις εισπράξεις από ΦΠΑ, για το μήνα Ιούνιο 2013 παρατηρείται υστέρηση 5,3% σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί στις Δ.Ο.Υ. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τα έσοδα του Ιουνίου εμφανίζονται μειωμένα τόσο στο σύνολό τους όσο και σε επίπεδο Δ.Ο.Υ., γεγονός που οφείλεται στους κάτωθι λόγους:

· Στη μειωμένη για την περίοδο είσπραξη φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (145 εκατ.),

· Στη μειωμένη για την περίοδο εισπρακτική απόδοση του φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (60 εκατ.),

· Στη μειωμένη για την περίοδο είσπραξη Φ.Π.Α. (100 εκατ.) και Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (90 εκατ.).

Σχετικά με τα εισπρακτικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του έτους, εισπράχτηκαν 11,86 δισ. ευρώ, έναντι στόχου περιόδου 12,51 δις ευρώ, γεγονός που σηματοδοτεί απόκλιση της τάξεως 5,2%. Στον αντίποδα, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στην εισπραξιμότητα έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, συγκριτικά με το Α’ εξάμηνο του 2012.

Πιο συγκεκριμένα, εισπράχτηκαν 355 εκατ. ευρώ παραπάνω ( ήτοι 1,39 δισ. ευρώ από 1,03 δισ. ευρώ το 2012) ποσό που μεταφράζεται σε αξιοσημείωτη βελτίωση της εισπρακτικής αποτελεσματικότητας της τάξης του 34,43% από έτος σε έτος. Η αύξηση αυτή θα μπορούσε να ήταν σημαντικά μεγαλύτερη όμως κάτι τέτοιο τελικά δεν επιτεύχθηκε εξ αιτίας των παρακάτω ανασταλτικών παραγόντων:

1. Εκτεταμένη αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού η οποία αναμένεται να αποδώσει καρπούς μεσοπρόθεσμα καθώς αναμένεται να εξορθολογήσει τη λειτουργία του

2. Παρατεταμένη προσδοκία για την υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του ν. 4152/2013, η οποία αναμένεται να αντιστραφεί από την έναρξη ισχύος των νέων ρυθμίσεων τον Ιούλιο

3. Δυσμενή οικονομική συγκυρία που εντάθηκε έτι περισσότερο κατά το Α’ εξάμηνο του 2013, από την παρατεταμένη ύφεση και τις διαστάσεις που έχει λάβει η ανεργία.

Σχετικά με τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης δήλωσε: «Ο αγώνας για την επίτευξη των στόχων είσπραξης φόρων είναι εντατικός, δύσκολος και διαρκής. Με την έμπρακτη βοήθεια των πολιτών, θα ξεπεράσουμε ως φορολογικές αρχές της χώρας τα όποια προβλήματα και θα ολοκληρώσουμε με επιτυχία το βαρυσήμαντο έργο που μας έχει ανατεθεί. Κλειδί στην προσπάθεια αυτή είναι η εμπέδωση φορολογικής συνείδησης από όλους μας».