Υπό την έγκριση των Δικαστηρίων του Τζέρσεϋ τελεί πλέον η Υποχρεωτική Εξαγορά των Προνομιούχων Τίτλων Σειράς Α της Alpha Bank, καθώς παρήλθε η περίοδος των έξι εβδομάδων από την ημερομηνία, κατά την οποία η Τράπεζα προέβη σε ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η Alpha Bank, «την 20η Ιουνίου 2013, ανακοίνωσε προς τους εναπομείναντες κατόχους (οι «Κάτοχοι Τίτλων») των 300,000,000 ευρώ (Σειράς A) Κυμαινόμενου Επιτοκίου Άνευ Σωρευτικού Μερίσματος Άνευ Ψήφου Προνομιούχων Κινητών Αξιών (Non-cumulative Guaranteed Non-voting Preferred Securities) (οι «Προνομιούχοι Τίτλοι Σειράς Α») [Series A Preferred Securities] εκδόσεως της Alpha Group Jersey Limited (ο «Εκδότης»), την πρόθεσή της να αποκτήσει του υπόλοιπους Προνομιούχους Τίτλους Σειράς Α (η «Υποχρεωτική Εξαγορά»), την 2α Αυγούστου 2013.

Επισημαίνεται ότι η τράπεζα θα προβεί σε περαιτέρω ανακοίνωση επί της Υποχρεωτικής Εξαγοράς και του διακανονισμού της, μόλις η Τράπεζα έχει περαιτέρω πληροφορίες επί του θέματος.

 

TAGS