Στη μείωση του βασικού της επιτοκίου στο ιστορικό χαμηλό του 4,5%, με ισχύ από σήμερα, 6 Αυγούστου, προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας.

Επίσης, αποφάσισε να διατηρήσει τα υφιστάμενα επίπεδα των συντελεστών τήρησης των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών των πιστωτικών ιδρυμάτων εκφρασμένων σε λέι και ευρώ.

Στις 7 Αυγούστου η κεντρική τράπεζα θα προβεί σε ανακοινώσεις για την πορεία του πληθωρισμού, καθώς εξέτασε και ενέκρινε την νέα τριμηνιαία έκθεση.