Την εφαρμογή τριετούς προγράμματος αναδιάρθρωσης της τεράστιας ναυπηγικής της βιομηχανίας ξεκίνησε η Κίνα, σύμφωνα με το Reuters, ζητώντας από τις τοπικές αρχές να σταματήσουν τις εγκρίσεις νέων μονάδων και από τις εταιρείες να αναβαθμίσουν την υποδομή και την τεχνογνωσία τους ώστε να κατασκευάζουν σκάφη πιο προηγμένης τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα είναι η πιο πρόσφατη κίνηση του Πεκίνου, στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της βιομηχανικής υπερπαραγωγής και μετακίνησης της βάσης της αναπτυξιακής δυναμικής της κινεζικής οικονομίας από το εξαγωγικό μοντέλο σε αυτό της αυξημένης παραγωγικότητας και της εσωτερικής κατανάλωσης.

Το υπουργικό συμβούλιο κάλεσε τις τράπεζες να μη χρηματοδοτούν νέα ναυπηγικά εγχειρήματα, ενώ ενθάρρυνε τις ήδη λειτουργούσες εταιρείες του κλάδου, που τελούν υπό αναδιάρθρωση μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότησή τους με την έκδοση εταιρικών ομολόγων.