Λιγότερη λιτότητα και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις προσπάθειες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση συστήνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη Γερμανία, με έκθεσή του για την ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης.

Το Ταμείο, καλεί το Βερολίνο να αποφύγει την υπερβολική λιτότητα εν μέσω αβέβαιων προοπτικών, καθώς η οικονομία παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη σε μια επιβράδυνση της εξωτερικής ζήτησης. 

Παράλληλα ζητεί να καταρτίσει έναν μακροπρόθεσμο οδικό χάρτη για τη στενότερη οικονομική και χρηματοοικονομική ενοποίηση των χωρών μελών επιδεικνύοντας ηγετική στάση στην διαμόρφωση ενός θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου στη νομισματική ένωση.

«Η δημοσιονομική υπεραπόδοση θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί στο υφιστάμενο αναπτυξιακό περιβάλλον», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΔΝΤ.

Σχετικά με τις προβλέψεις για την πορεία της γερμανικής οικονομίας το Ταμείο τις διατηρεί αμετάβλητες, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη 0,3% φέτος, ενώ αναμένει επιτάχυνσή της ανάπτυξης στο 1,3% το 2014.

Το ΔΝΤ πάντως βάζει «αστερίσκο» διευκρινίζοντας πως οι προοπτικές ανάπτυξής της εξαρτώνται από τη σταδιακή ανάκαμψη της ευρωζώνης καθώς και την διαρκή υποχώρηση της αστάθειας.